Stop Ganadería Industrial Galicia

Stop Ganadería Industrial Galicia

Comunidad Autónoma:Galicia

Año de creación:2019

Problemática:Macrogranjas existentes y nuevos proyectos

Síguenos en redes sociales

A gandaría industrial concéntrase en producir moito, producir rápido e producir ao máis baixo custo posíbel, máis non ten en conta as consecuencias ambientais, sociais e de malos tratos animais, entre outras.

Queremos concienciar á poboación do grave impacto que está a ter a proliferación sen control da mesma. Cómpre unha moratoria para pór freo á concesión de novas licenzas ou ampliación das xa existentes e transitar cara a outro modelo máis ecolóxico e extensivo, reducindo a carga gandeira cando menos un 50 % para 2030.

O maior centro de procesado de porco do país, as instalacións de Frigolouro no Porriño, da integradora Coren

Stop Ganadería Industrial Galicia está composto por: 

Concentración diante da macrogranja de Castro Caldelas

10 razóns para rexeitar a gandaría industrial

  • Contaminación de augas e chans: o exceso de xurros provoca a contaminación de augas e chans por nitratos e outros compostos, así como a eutrofizaciónde masas de auga.
  • Sobreexplotación de acuíferos: unha explotación de 2.000 porcos consome case 20.000 litros de auga cada día.
  • Emisións de gases de efecto invernadoiro: o sector agrícola é xa o terceiro maior contribuínte ás emisións de GEI. En 2021 foi o responsable do 13,4 % das emisións directas de GEI.
  • Deforestación: a inxente cantidade de pensos necesaria para alimentar á gandaría industrial é un importante factor de deforestación. O 80 % da superficie agrícola mundial destínase a producir alimentos para animais.
  • Danos á saúde: pola vertedura de restos de antibióticos, e xunto a eles bacterias resistentes, aos ríos achegados ás explotacións. O excesivo consumo de carne vermella e procesada e de augas contaminadas por nitratos está relacionado con algúns cancros e outras doenzas.
  • Precarización do emprego: o modelo de gandaría integrada promovido por corporacións coma Coren xera pouco emprego ao estar altamente industrializado. Os gandeiros perden o control sobre os medios de produción.
  • Explotacións familiares extensivas en risco: a cabana gandeira industrial, especialmente de porcos e aves, medra rapidamente mentres desaparecen pequenas explotacións que non poden competir. Nos últimos 10 anos reducíronse nun 27% as explotacións asociadas ao territorio.
  • Concentración da riqueza: cada vez hai menos granxas e máis instalacións industriais de grandes dimensións en mans de integradoras que levan o beneficio.
  • Falta de benestar animal: os animais viven amoreados e sométeselles a prácticas como castración, cortado de dentes e raboteo sen anestesia.
  • Non fixa poboación ao territorio: despoboamento progresivo ao perderse explotacións tradicionais e familiares. O 74 % dos municipios con gandaría industrial perde máis poboación, ou gañan menos, que os municipios sen ela.

Noticias relacionadas

Actualidad

Conoce nuestros comunicados, la actualidad informativa alrededor de la ganadería industrial y el calendario con nuestros eventos.